Rejestracja

W celu rozpoczęcia współpracy z firmą Ropla Computers Sp. z o.o. należy skontaktować się z nami w jeden z możliwych sposobów:

                      tel. +48 71 364 46 44
                      e-mail: computers@ropla.eu

oraz:

1. Przesłać do siedziby firmy Ropla Computers kopie dokumentów rejestracyjnych firmy
      a. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dla firm posiadających osobowość prawną lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczych dla osób fizycznych
      b. dokument nadania firmie numeru NIP
      c. dokument nadania firmie numeru REGON
2. Dla odbiorów osobistych, przesłać listę osób upoważnionych do odbioru towaru na miejscu, podpisaną przez osoby formalnie reprezentujące firmę.
3. Przesłać oświadczenie o adresie dostawy towaru (w przypadku jeżeli miejsce dostawy towaru jest inne niż siedziba firmy)