Informacje środowiskowe

                  Przy projektowaniu naszych produktów kierujemy się naszymi wewnętrznymi dyrektywami zawartymi w koncepcji GreenAkyga. Nasze produkty, jeśli tylko jest taka możliwość pakujemy w opakowania typu EcoBox albo UniBag ujednolicenie pomaga nie tylko w łatwym rozpoznaniu marki Akyga ale także w dbaniu o środowisko naturalne. Ograniczamy ilość folii i woreczków do minimum, rezygnujemy z lakierowanych kolorowych kartonów. Nadruki na kartonie wykonywane są ekologicznym tuszem, a uniwersalne pudełka robimy z biodegradowalnego brązowego kartonu. Całość zawsze wieńczy prosta i przyjemna dla oka etykieta, przedstawiająca najważniejsze parametry i wygląd.


PROSTO, ELEGANCKO, EKOLOGICZNIE to właśnie filozofia GreenAkyga.Numer BDO


Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Czym jest Rejestr?

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw podmioty będące:

  • wprowadzającym sprzęt,
  • autoryzowanym przedstawicielem,
  • zbierającym zużyty sprzęt,
  • prowadzącym zakład przetwarzania,
  • prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
  • prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
  • organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

są obowiązane złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, że podmioty te będą musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze podziałem na 6 grup sprzętu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Natomiast podmioty działające w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które rozpoczynają swoją działalność od dnia utworzenia nowego rejestru do 31 grudnia 2018 r., są zobowiązane przesłać do GIOŚ kopię wniosku o wpis do rejestru (składanego do marszałka województwa) sporządzonego w formie pisemnej.

Numer BDO Ropla Computers sp. z o.o. : 000005652